תושבים יקרים,

מחלקת ההנדסה היא אחת המחלקות החיוניות ביותר לתושבים. עם התרחבות המשפחות בעיר, ב"ה נוצר הצורך בהרחבת הדירות, לצד המחסור החמור הקיים בשטחי בנייה לפרויקטים נוספים.

כעירייה אשר חרטה על דגלה את השירות לתושב, עלינו לפעול לכך שמחלקת ההנדסה העירונית תהיה זמינה, מהירה, ומספקת שירות טוב לתושבים.
זאת לצד העמידה על השמירה על החוק, הדאגה לחזותה של אלעד, והשמירה על ערכי השכנות בשלום.

כחלק מהשירות, מפעילה העירייה את אתר זה, על מנת לספק לתושבים את מקסימום המידע הניתן לצורך פעולות רישוי ודומיהן.
מטרתו של אתר זה היא כאמור, אספקת מידע אמין וזמין לציבור, אך לא פחות מכך, שיתופו של הציבור בתוכניות רחבות היקף עבור העיר.

כדי למצוא את הפתרונות הנכונים ביותר למצוקות הדיור והשטחים הציבוריים בעיר, יש צורך לפרסם מפעם לפעם את התוכניות המלאות, ובעיקר לקבל מכם, התושבים, את התגובות והמשוב.

אנו נשמח לקבל מכם השתתפות פעילה, תוך ציון צרכים דחופים ודרישות ציבוריות. רק כך נוכל להצעיד את העיר בכמה צעדים קדימה, לטובתנו, התושבים והעיר.

באתר תוכלו למצוא מידע מלא ומפורט, על פי מפה או על פי רישומי חלקות, על הדירות, החלקות והמגרשים, זאת לצורך רכישות וכדומה.

בברכת
עוד אבנך ונבנית

ישראל פרוש
ראש העיר