טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
236.7504
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה קיזוז3 התאמת הפרשי תעריפים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.00 אגרות רשיון בניה: 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.013 חיוב בגין הודעות לשכנים יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.014 חיוב בגין הודעות לשכנים - 9.00 יח' 9.00 9.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.015 חיוב בגין הודעות לשכנים - 9.30 יח' 9.30 9.30
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.016 אגרת חידוש היתר 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.017 חיוב בגין הודעות לשכנים יח' 9.60 9.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.018 אגרת פטור 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.019 חיוב בגין הודעות לשכנים - 9.60 יח' 9.60 9.60
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.020 חיוב בגין הודעות לשכנים - 9.70 יח' 9.70 9.70
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.081 חיוב בגין הודעות לשכנים 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.37 33.37
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.403 ערבות לבניה יח' 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולסי שמש בתחנת כח סולארית(עד 10,000 מ"ר) מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולסי שמש בתחנת כח סולארית(מעל 10,000 מ"ר) מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת בקשה 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.802 כל עבודה הטעונה היתר בקשה 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.910 אגרת מידע לחלקה בודדת יח' 204.00 204.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.915 אגרת מידע לשתי חלקות רציפות יח' 327.00 327.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.920 אגרת מידע לכל חלקה נוספת יח' 102.00 102.00
אגרת בניה הריסת מבנה 1.00.990 צווי הריסה בקשה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוציות מ"ק 1.23 1.23
היטלי פיתוח היטלי מים 1.85.0 אגרת הנחת צנרת מים מ"ר 33.00 49.73
היטלי פיתוח היטלי מים 1.85.01 אגרת הנחת צנרת מים בבנין שלא למגורים מ"ר 40.00 60.28
היטלי פיתוח היטלי מים 2.00.00 אספקת מים לפי שטח מגרש מ"ר 4.73 7.16
היטלי פיתוח היטלי מים 2.00.01 == אגרות מים === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים 2.01.01 אגרת חיבור מים לבנין מ"ר 0.96 1.45
היטלי פיתוח היטלי מים 2.0102 אספקת מים-לפי שטח בנין מ"ר 4.95 7.50
היטלי פיתוח היטלי מים 2.0103 אספקת מים -לבנין שאינו למגורים מ"ר 7.06 9.08
היטלי פיתוח היטלי מים 2.02.01 זכויות מים ליח"ד יח"ד 1,262.98 1,624.79
היטלי פיתוח היטלי מים 2.02.02 זכויות מים לבנין שאינו למגורים מ"ר 2.13 2.81
היטלי פיתוח היטלי מים 2.1.1 שטח המגרש מ"ר 10.89 19.92
היטלי פיתוח היטלי מים 2.1.2 זכויות מים לבנין שאינו למגורים מ"ר 40.00 73.18
היטלי פיתוח היטלי מים 2.2.1 נפח המבנה מ"ק 10.89 19.92
היטלי פיתוח היטלי מים 2.2.2 מספר יחידות יח"ד 1,084.59 1,984.37
היטלי פיתוח היטלי מים 2.2.3 מס' יחידות לתעשיה יח' 2,385.43 4,364.39
היטלי פיתוח היטלי מים 2.2.4 לכל מ"ר מעל 100 מ"ר(לתעשיה ולמלאכה) מ"ר 10.89 19.92
היטלי פיתוח היטלי מים 2.3.1 חקלאות-לכל מ"ר מ"ר 0.60 1.10
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 2.4 אגרת פחי אשפה יח"ד 5,364.87 5,364.87
היטלי פיתוח היטלי ביוב 1 3.0 === אגרות ביוב === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב 1 3.1 היטל ביוב מ"ר 30.21 38.54
היטלי פיתוח היטלי ביוב 1 3.2 היטל ביוב לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 25.01 31.91
היטלי פיתוח היטל תיעול 3.4 === היטלי תיעול === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל תיעול 3.5 היטל תיעול מ"ר 16.73 21.28
היטלי פיתוח היטלי ביוב 1 3.6 היטל תיעול ע"פ שטח קרקע מ"ר 21.75 27.67
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 4.0 === היטל סלילת רחובות === 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 4.1 היטל סלילת כביש מ"ר מ"ר 56.93 60.46
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 4.2 היטל סלילת מדרכה מ"ר 39.85 42.32
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 4.3 היטל סלילת רחוב משולב לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 96.78 102.78
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 4.3.40 נפח המבנה-גביה %40 מ"ק 2.26 4.13
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 4.3.50 נפח המבנה-גביה %50 מ"ק 2.82 5.16
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 4.3.60 נפח המבנה-גביה %60 מ"ק 3.38 6.18
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 4.4 היטל כביש לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 71.16 75.57
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 4.5 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ר קרקע מ"ר 49.82 52.91
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 5.1.2 היטל סלילת מדרכה לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 23.05 29.32
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 5.1.3 היטל סלילת רחוב משולב לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 120.98 128.49
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 5.2 שטח הבניה מ"ר 23.05 29.32
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 5.2.40 שטח הבניה-גביה %40 מ"ר 5.93 10.85
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 5.2.50 שטח הבניה-גביה %50 מ"ר 7.41 13.56
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 5.2.60 שטח הבניה-גביה %60 מ"ר 8.90 16.28
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 5.3 נפח המבנה מ"ק 2.45 4.48
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 5.3.40 נפח המבנה-גביה %40 מ"ק 0.98 1.79
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 5.3.50 נפח המבנה-גביה %50 מ"ק 1.23 2.25
היטלי פיתוח אגרות מדרכה 5.3.60 נפח המבנה-גביה %60 מ"ק 1.47 2.69
היטלי פיתוח היטל סלילת רחובות 5.6 נפח המבנה מ"ק 5.64 10.32
היטלי פיתוח הקמת תחנת טרנס' 8.0 === הקמת תחנת טרנספורמציה === 0.00 0.00
היטלי פיתוח הקמת תחנת טרנס' 8.1.2004 הקמת תחנת טרנספורמציה לפי תכנית רע/במ 2004 יח' 594.00 1,077.62
היטלי פיתוח הקמת תחנת טרנס' 8.2.2005 הקמת תחנת טרנספורמציה לפי תוכנית רע/במ/2005 יח' 885.00 1,605.55