דוחות שנתיים לפעילות הוועדה

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2021

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2021

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2021

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני 2020

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר 2020

היתרים

רישוי וביצוע

שימושים חורגים

 

תכניות, תשריטים וישיבות לשנת 2020

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים ינואר - יוני

היתרים

שימושים חורגים

היתרים וביצוע לחודשים יולי - דצמבר

רישוי וביצוע

תכניות

בינוי ותשריטים

ישיבות

אינטרנט ומיחשוב

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תשריטים

ישיבות

היתרים וביצוע לחודשים אוקטובר - דצמבר

היתרים

רישוי וביצוע

 

תכניות, תשריטים וישיבות

תכניות

תשריטים

ישיבות